#Ogarniam życie

#ogarniam życie

Kontynuując działania w ramach kampanii #OGARNIAM ŻYCIE po przerwie wakacyjnej wracamy z nowymi propozycjami projektów konkursowych. Ideą kampanii jest wzmacnianie kondycji psychicznej i fizycznej uczniów krakowskich szkół.

Piknik „Addio pomidory” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Występu zespołu tanecznego13 września 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie odbył się plenerowy piknik pn. „Addio pomidory”.
Podczas imprezy Zespół Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadził działania w zakresie Punktu konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Bliskich.

Raport z badań ankietowych zrealizowanych w roku szkolnym 2022/2023

Już po raz 13 zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badań ankietowych zrealizowanych w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

Badania i Raport zostały zrealizowane przez Zespół Działu Profilaktyki MCPU. W badaniach uczestniczyło 5 734 uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Budżet Obywatelski

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków?  Już tylko 25 dni zostało do głosowania w ramach tegorocznej 10.  jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Oddać swoje głosy będzie można od 22 września do 6 października.  Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa, bez względu na wiek czy zameldowanie. 

Ogłoszenie konkursu dla podmiotów leczniczych na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w latach 2023-2026

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w latach 2023-2026

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Uczestnicy konferencji23 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY” z inicjatywy Pana Mariusza Nawrota Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz prof. dr hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON.

Strony