Zasady informowania osób trzecich o przyjęciu danej osoby w celu wytrzeźwienia

Zgodnie z art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przyjęciu do izby wytrzeźwień lub placówki albo o zatrzymaniu w jednostce Policji zawiadamia się niezwłocznie:

  1. w przypadku małoletnich - ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy;
  2. w przypadku innych osób - na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.

W związku z powyższym o tym że dana osoba przebywa w DONON informujemy wyłącznie osoby wskazane przez osobę przyjętą. W takim przypadku Kierownik DONON zadzwoni do wskazanej osoby.
W pozostałych przypadka nie udzielamy informacji o osobach przebywających w celu wytrzeźwienia, z uwagi na ochronę danych osobowych.

W przypadku poszukiwania danej osoby należy skontaktować się z Policją.