Kontakt

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

Mariusz Nawrot Dyrektor MCPU przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie tel. 12/ 411 41 21,

 

Administracja (budynek A)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Tel. 12/ 411 41 21, 411 94 02
Fax. 12/ 410 56 22
e-mail: sekretariat@mcpu.krakow.pl

 

Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi

(budynek B)

czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę
Tel. 12/ 411 41 21

 

Dział Profilaktyki
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

(budynek A)

tel. 12/411 41 21 wew. 115

 

Punkt Konsultacyjny

Czynny poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 - 15.30,

wtorek, czwartek w godz. 8.00 - 18.00  

 

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin

tel. 12/ 411 60 44
czynny całą dobę