Zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w lipcu i sierpniu 2016 roku

Szanowni Państwo,
uczniowie, nauczyciele i rodzice,
zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w okresie wakacji 2016. Podczas naszych szkoleń między innymi będziemy wzmacniać czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych z obszaru sięgania po substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik zajęć będzie miał okazję nauczyć się radzić ze stresem, jak być asertywnym oraz jak wzmacniać konstruktywnie poczucie własnej wartości, jak chronić się przed zagrożeniami.

Sprawozdanie z konferencji naukowo–szkoleniowej „Krótkoterminowa terapia par–zdrowienie w uzależnieniu”

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu” zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Kielcach.
 

Brak rekomendacji PARPA dla produktów Eduterapeutica

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udzieliła rekomendacji dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła Podstawowa i  Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne.

W związku z pytaniami o rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa i Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne uprzejmie informujemy:

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej "Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych"

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu

DIALOGI PROFILAKTYCZNE
pt. Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych

Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Patronat honorowy sprawowali:

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!