Otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zapraszamy na otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godz. 13:30 w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, w sali nr 18.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. "Nowe substancje psychoaktywne"

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

zapraszają na konferencję szkoleniową pt. „Nowe substancje psychoaktywne”

   

26 października (czwartek) 2017 r., godz. 9.45 Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków

 

Uruchomienie Ogrzewalni w MCPU

Zapobieganie bezdomności, marginalizacji społecznej i jej skutkom jest obowiązkiem nie tylko wyspecjalizowanych instytucji ale też wszystkich ludzi dobrej woli. Bezdomność i wykluczenie społeczne to jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów polityki społecznej. Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w dniu 1 października 2017 r. uruchomiono Ogrzewalnię.

Oferta Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych OK Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie

Pragniemy poinformować, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął kwalifikacje do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.

Oferta Oddziału obejmująca pracę 6-miesięczną w oparciu o społeczność terapeutyczną, psychoterapię grupową, psychoedukację, zajęcia socjoterapeutyczne, skierowana jest do pacjentów w wieku 18-45 lat, z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem uzależnienia jedynie od alkoholu i nikotyny.

Strony