#OGARNIAM ŻYCIE działamy dalej

#OGARNIAM ŻYCIEW ramach kontynuacji kampanii #OGARNIAM ŻYCIE od lutego 2024 r. zespół trenerów z Działu Profilaktyki MCPU realizuje warsztaty dla uczniów ze szkół uczestniczących w tej edycji kampanii.

Działania realizowane są w formie 4 konkursów:

  • Ogarniam życie na szczęście ….w ramach którego uczniowie 2-3 klas szkół podstawowych organizują w swojej szkole miejsce o nazwie „Przystań (na) szczęście”, przy którego tworzeniu odwołują się do czynników wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne zawartych w książce „Kwiat paproci” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z czynnikami składającymi się na poczucie szczęścia w oparciu o ww. książkę oraz działaniami, które można podejmować, by poczuć się szczęśliwym oraz wspierać innych uczniów w odkrywaniu ich poczucia szczęścia.
  • Ogarniam życie, bo…konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gdzie liderami są uczniowie klas 7, a cele to: wyłonienie najbardziej oryginalnego działania, które będzie odwoływać się do czynników wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne w oparciu o działalność odwiedzanych przez uczniów instytucji oraz zapoznanie uczniów z działaniami prozdrowotnymi realizowanymi przez instytucje Miasta Krakowa – partnerów projektu.
  • konkurs skierowany do uczniów klas 7 oraz 8 szkół podstawowych, które brały udział w I edycji konkursu # Ogarniam życie, bo…gdzie głównym czynnikiem chroniącym jest budowanie pozytywnego klimatu szkoły i społeczności lokalnej oraz rozwijanie umiejętności pracy w projekcie z wykorzystaniem różnorodnych form prezentacji własnej twórczości, samodzielne podejmowanie inicjatyw przez zespoły uczniowskie w kreowaniu postaw prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i poczucia odpowiedzialności za efekt końcowy wspólnego przedsięwzięcia oraz podejmowanie współpracy z partnerami lokalnymi i pozyskanie ich zasobów do realizacji zadań konkursowych.
  • konkurs ogarniam życie…z liderem, gdzie w projekcie bierze udział Zespół Koordynacyjny składający się z 5 uczniów, zrekrutowany spośród uczniów klas 2 i 3 Liceum Ogólnokształcącego, klas 2-4 Technikum, klas 1 i 2 Szkół Branżowych I Stopnia. Celem konkursu jest zrealizowanie i wyłonienie najbardziej oryginalnych projektów, promujących nabywanie kompetencji interwencyjnych oraz planowanie i realizacja działań profilaktycznych wśród rówieśników na terenie szkoły, w tym samodzielne podejmowanie inicjatyw przez zespoły uczniowskie w kreowaniu postaw prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej. W konkursach uczestniczą uczniowie łącznie z 59 szkół z Krakowa. Przedstawiciele (zespoły projektowe lub klasy) uczestniczą w warsztatach profilaktycznych aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wzmacniania czynników chroniących w przeciwdziałaniu zachowaniem ryzykownym. W realizacji wszystkich przedsięwzięć konkursowych wspierają uczniów nauczyciele, wychowawcy, pracownicy instytucji oraz specjaliści. Podczas realizacji warsztatów profilaktycznych uczniowie mieli również okazję zapoznać się z działalnością Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie będąc w siedzibie jednostki przy ul. Rozrywka 1.

Zapraszamy do galerii zdjęć