Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki

Zapłata  należności za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzaleznień(MCPU)  – gotówką  do kasy MCPU albo przelewem na konto MCPU za pośrednictwem Poczty Polskiej lub banku,

  1. pisemny wniosek o rozłożenie na raty płatności za pobyt w MCPU,
  2. pisemny wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności za pobyt w MCPU,
  3. pisemny wniosek o umorzenie należności za pobyt w MCPU,
  4. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i materialnej sytuacji.

Zakończenie załatwienia sprawy:

  1. w przypadku zapłaty gotówką,  bądź  przelewem na konto  MCPU – osoba  dłużna otrzymuje potwierdzenie wpłaty, bądź potwierdzenie przelewu w banku lub na poczcie,
  2. w przypadku  rozłożenia na raty – decyzja  o  rozłożeniu na raty,
  3. w przypadku odroczenia terminu zapłaty – decyzja o odroczeniu terminu zapłaty należności MCPU,
  4. w  przypadku wniosku o umorzenie należności –   decyzja o umorzeniu należności MCPU.

 

Numer konta bankowego:

Bank PKO BP S.A.

86 1020 2906 0000 1602 0356 7559

 

Procedura MCPU-1

Ulgi w spłacie należności dla osób przebywających w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (pobierz pdf)

Uchwała nr CXXX/3611/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia