Krakowska Karta Rodzinna 3+

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ do korzystania z pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin.

Zapraszamy do korzystania z pomocy psychologicznej w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 18.00 do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

Każda osoba pragnąca skorzystać z porady prawnej w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych może uzyskać nieodpłatną poradę prawną w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00.

 

Wszystkie porady udzielane są nieodpłatnie i anonimowo.

Link do procedury