Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027

Informujemy, że Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia rozpoczął konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata
2024-2027. Konsultacje trwają w okresie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 r.

 

 

Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3.ust ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji: link