Pożegnanie Dyrektora

Dyrektor MCPU Adam Chrapisiński, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek MajchrowskiW dniu 25 października 2021 r. odbyło się w siedzibie Centrum uroczyste pożegnanie Pana Adama Chrapisińskiego – Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, który po 13 latach pracy na stanowisku przeszedł na emeryturę.

Porozumienie o współpracy

Podpisywanie porozumienia

16 listopada 2021 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Panią Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Martę Rzadkowską a Panią Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do korzystania z programu profilaktycznego pt. "Wsparcie na starcie"

terapeutka rozmawia z dzieckiem w pokoju dziecięcymProgram jest propozycją oddziaływań profilaktycznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Krakowa oraz ich rodziców.

Celem jest budowa pozytywnego obrazu korzystania z pomocy psychologicznej oraz uświadomienia roli i celu pomocy psychologicznej, terapeutycznej opiekunom dzieci.

Strony