Budżet Obywatelski

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków?  Już tylko 25 dni zostało do głosowania w ramach tegorocznej 10.  jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Oddać swoje głosy będzie można od 22 września do 6 października.  Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa, bez względu na wiek czy zameldowanie. 

Ogłoszenie konkursu dla podmiotów leczniczych na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w latach 2023-2026

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w latach 2023-2026

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Uczestnicy konferencji23 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY” z inicjatywy Pana Mariusza Nawrota Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz prof. dr hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON.

Konferencja naukowa pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Mariusz Nawrot
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

oraz

dr hab. Juliusz Piwowarski
Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON

zapraszają na konferencję naukową pt.

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA
DZIECI I MŁODZIEŻY

Strony