Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. „AKTYWNI, BEZPIECZNI, SAMODZIELNI” dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im specjalistycznego wsparcia

Organizatorzy konferencji Jacek Kacperski Prezes Fundacji ARISE, Mariusz Nawrot Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Renata Idzik Dyrektor Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI, dr Piotr Domżał MBA Rektor Uczelni Nauk Społecznych 2 listopada 2023 r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „AKTYWNI, BEZPIECZNI, SAMODZIELNI”. Organizatorami wydarzenia byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Uczelnia Nauk Społecznych, Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI oraz Fundacja ARISE.
 
Konferencję rozpoczął Pań Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Wykład inauguracyjny pt. „Działania Gminy Miejskiej Kraków na rzecz osób z niepełnosprawnościami” wygłosił pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Następnie pan Karol Pytlarski, Kierownik Sekcji Strategii i Informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówił temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Pan podinsp. Piotr Raźny, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Krakowie wygłosił wykład pt. „Zachowaj ostrożność nie daj się oszukać, zagrożenia w życiu codziennym oraz lokalnym”.
Sesja I konferencji zakończyła się wystąpieniem pana podinsp. Wojciecha Chechelskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pt. „Bezpieczni w sieci. Jak chronić się przed cyberzagrożeniami?”
 
Sesję II konferencji rozpoczął swoim wystąpieniem pan Mariusz Nawrot, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, który przedstawił temat: „Postępowanie w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Następnie pani Monika Borkowska-Żebrowska, Kierownik Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wygłosiła wykład pt. „Osoby z niepełnosprawnościami a problematyka używania substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych”.
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, pani Małgorzata Łyżwińska-Kustra omówiła działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w bliskich relacjach wobec osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym wystąpieniem był wykład pani dr Agnieszki Szpak, Prorektora Uczelni Nauk Społecznych pt. „Inkluzja społeczna i edukacyjna - aktualne problemy i wyzwania”.
 
Ostatnią część konferencji szkoleniowej rozpoczęła pani dr Małgorzata Lis wykładem pt. „Wsparcie rodziny w okresie pre i post diagnostycznym szansą na optymalny rozwój dziecka”. Pan Marcin Moskwa, ekspert, koordynator projektów dla osób z niepełnosprawnościami opowiedział o formach aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a następnie pani Beata Dąbrowska, psychoterapeuta, superwizor pracy socjalnej przedstawiła temat dotyczący komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.
Na zakończenie konferencji pani Renata Idzik Dyrektor Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI wygłosiła wykład: ”Otwarci na świat – przełamywanie barier przez osoby z niepełnosprawnościami, przykłady dobrych praktyk”. Konferencja zakończyła się podsumowaniem i podziękowaniami ze strony organizatorów.
 
W konferencji uczestniczyło 320 osób, uczestnikami były osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie i osoby udzielające im specjalistycznego wsparcia, pracownicy służb społecznych, kuratorzy sądowi i psychologowie.