Remont schodów w MCPU

W związku z remontem schodów wejście do Sali Obsługi dla interesantów przychodzących do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się furtką przy drugiej bramie zgodnie z oznakowaniem.
Wejście dla osób niepełnosprawnych przez furtkę przy bramie do MCPU zgodnie z oznakowaniem.