Spotkania

Piknik Świętojański

Dnia 25 czerwca 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie, odbył się Piknik Świętojański. Jest to cyklicznie odbywająca się impreza, adresowana do mieszkańców i pracowników DPS-ów z Małopolski oraz społeczności lokalnej dzielnicy i całego Krakowa.

Przedstawienie raportu z działalności KMP w 2014 r.

W Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona omówieniu Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2014 roku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele ministerstw, służb mundurowych, uczelni wyższych, samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Wizytacja gości z Korei

22 czerwca w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie odbyła się wizytacja prewencyjna przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji wraz z delegacją Narodowej Komisji Praw Człowieka Republiki Korei, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie ochrony praw osób pozbawionych wolności.

Wiosenne sprzątnie

11 maja br wreszcie mieliśmy słoneczną pogodę. Pracownicy Miejskiego Centrum zachęcani przez pięknie świecące słońce postanowili posprzątać teren wokół swojego zakładu pracy.

Po trzech godzinach pracy z radością delektowaliśmy się widokiem za naszymi oknami i efektami naszej wspólnej pracy.

 

 

 

Spotkanie z Panem Krzysztofem Brzózką - Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6 maja 2015 r.  w Miejskie Centrum odbyło się spotkanie z Panem Krzysztofem Brzózką - Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem spotkania było omówienie planów współpracy oraz zapoznanie z działalnością Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 6 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, która została powołana uchwałą nr 41/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Radzie reprezentują:

Pani Marta Rzadkowska – Zastępca Dyrektora oraz Pani Małgorzata Stachel – Główny Specjalista ds. Uzależnień

 

Wizyta Pani Katarzyny Cięciak – Zastępcy Prezydenta MK

 

20 marca 2015 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie odwiedziła Pani Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji i Sportu. Wizytę rozpoczęło zwiedzenie Miejskiego Centrum a następnie została przedstawiona działalność MCPU. Efektem spotkania było ustalenie obszarów współpracy na bieżący rok.

 

Strony