Spotkania

Spotkanie z przedstawicielami podmiotów leczniczych świadczącymi usługi w zakresie terapii uzależnień

12 marca w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów leczniczych świadczącymi usługi w zakresie terapii uzależnień finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Podczas spotkania omówiono realizację zadań w miesiącach I-II 2015 oraz omówiono zasady współpracy na 2015 rok.

Wizyta w MCPU 11.03.2015

W środę 11  marca br w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień gościliśmy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Panią Marzenę Paszkot, Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Sportu Pana Janusza Kozioł oraz Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa Panią Barbarę Mikołajczyk. Spotkanie miało na celu omówienie planów współpracy na 2015 rok.

Wizytacja MCPU 2015

18 lutego 2015 r. odbyła się wizytacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga. Plan wizytacji obejmował funkcjonowanie Działu Profilaktyki I Terapii, Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz części administracyjnej Miejskiego Centrum.

Następnie Pan Andrzej Kulig oraz Pan Adam Chrapisiński przyjęli gości z Urzędu Miasta Lublina: P. Jerzy Kuś – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Lublina,

Przede wszystkim profilaktyka

Kolejne ambitne działania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Wraz z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym, przygotowano program chroniący i uświadamiający dzieci i młodzież o zagrożeniach wynikających z korzystania z substancji psychoaktywnych. Komisja Praworządności dyskutowała na ten temat na swym przedostatnim posiedzeniu w tej kadencji rady miasta.
 

 

 

Profilaktyka uzależnień - nagroda dla Krakowa

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otrzymało medal Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu za bardzo dobrą i profesjonalną działalność na rzecz młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień. 20 października Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Adam Chrapisiński otrzymał wyróżnienie od Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Strony