Szkolenia profilaktyczne ONLINE

Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców i  nauczycieli z Gminy Kraków do udziału w szkoleniach profilaktycznych realizowanych w formie online.

Celem szkoleń profilaktycznych jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół oraz dorosłych mieszkańców Krakowa.

Cele szczegółowe to: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie kluczowych umiejętności społecznych, jako istotnych czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Szkolenia realizowane są na poziomie profilaktyki uniwersalnej, aktywnymi metodami pracy z grupą. Uczestnictwo w nich jest nieodpłatne. Warunkiem zamówienia szkolenia jest wypełnienie i przesłanie do MCPU wypełnionego formularza, dostępnego pod opisem każdego z programów.