Zakres działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych