Grupy samopomocowe

Grupa Anonimowych Alkoholików AA to wspólnota osób, utworzona w celu utrzymywania trzeźwości własnej i wspierania innych w jej osiąganiu, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Każdy kto ma problem z alkoholem i szczerą chęć zaprzestania picia może zostać członkiem wspólnoty. Grupa pracuje w oparciu o Program 12 Kroków AA, wskazówek, które pozwalają osiągnąć trzeźwość i ją utrzymywać. Fundamentem grupy jest 12 Tradycji AA – sugestii, które pomagają nieść pomoc innym alkoholikom, którzy jeszcze cierpią. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny. Wspólnota AA utrzymuje się z dobrowolnych datków. Miejscem narodzin ruchu AA są Stany Zjednoczone, a za jego inicjatorów uważani są makler giełdowy Bill Wilson oraz chirurg dr Bob (Robert Holbrook Smith). Ich spotkanie w 1935 roku doprowadziło do pierwszych spotkań ludzi uzależnionych od alkoholu. W 1939 roku ukazała się opracowana przez nich księga „Anonimowi Alkoholicy”, od której wziął nazwę cały ruch.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 – 18.00 w budynku A przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

 

Grupa Al-Anon to wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików spotykająca się w celu rozwiązywania problemów związanych z piciem bliskiej osoby i wspierania się poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania Grupy Al-Anon są dla osób, którym picie bliskiej osoby przeszkadza żyć normalnie, zastanawiają się dlaczego ta osoba pije i szukają winy w sobie. W trakcie spotkań można swobodnie opowiedzieć o swojej sytuacji, wysłuchać innych i wspólnie zastanowić się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Istotne jest również nauczenie się rozpoznawania własnych zachowań, które destrukcyjnie wpływają na życie, a także przyznanie sobie prawa do posiadania własnych potrzeb, nazwanie ich                   i zadbanie o ich realizację. Na spotkaniach członkowie grupy mogą nauczyć się wprowadzać korzystne dla siebie zmiany, a dzięki temu wyjść z błędnego koła odpowiedzialności, poczucia winy i poczucia krzywdy w związku z uzależnieniem partnera. Przynależność i uczestnictwo są w pełni dobrowolne.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 17.00 – 18.00 w budynku A ul. Rozrywka 1 w Krakowie

 

Grupa Anonimowych Narkomanów NA to międzynarodowa bezdochodowa wspólnota mężczyzn i kobiet, których wspólnym celem jest zaprzestanie zażywania narkotyków oraz powrót do normalnego życia przy zachowaniu całkowitej abstynencji, włączając w to również alkohol. Do wspólnoty może przystąpić każdy, jedynym warunkiem jest pragnienie zaprzestania używania substancji psychoaktywnych. Uczestnictwo w spotkaniach jest otwarte dla wszystkich osób uzależnionych, niezależnie od przyjmowanych narkotyków. Jedynym warunkiem obecności jest chęć i gotowość walki z uzależnieniem. Anonimowi Narkomani towarzyszą sobie nawzajem w procesie zdrowienia, budując trwałą sieć wzajemnego wsparcia. Członkowie podczas mitingów dzielą się sukcesami i wyzwaniami, pokonując czynne uzależnienie. Spotkania odbywają się zgodnie z zasadami 12 Kroków i 12 Tradycji NA.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00 w budynku A ul. Rozrywka 1 w Krakowie