NIK o "funduszu alkoholowym"

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli pt.

REALIZACJA I WYKORZYSTANIE PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW I GMIN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO

 

W celu zapoznania się z treścią raportu należy kliknąć na przedstawiony link

 http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10553.html