Konferencje

Sprawozdanie z Konferencji szkoleniowej pt. „PREWENCYJNE DZIAŁANIA SŁUŻB W ZAKRESIE OCHRONY SPOŁECZEŃSTWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIENIOM ORAZ OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”

Uczestnicy konferencjiOrganizatorami konferencji byli: Agnieszka Bogusz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Karolina Zalęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Mariusz Nawrot Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Konferencja odbyła się 12 marca (wtorek) 2024 r., o godz. 10.00, w Sali Miedzianej, Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 w Krakowie.

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Uczestnicy konferencji23 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY” z inicjatywy Pana Mariusza Nawrota Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz prof. dr hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON.

Nowy miejski projekt #OGARNIAM ŻYCIE

#ograniam życie24 listopada 2022 r ruszyła kampania profilaktyczna #ogarniam życie skierowana do uczniów krakowskich szkół podstawowych dotycząca zapobiegania używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Projekt został zainaugurowany poprzez konferencję, która odbyła się 24 listopada (czwartek) o godz. 10.00  w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”  ul. S. Reymonta 18.

Sprawozdanie z II konferencji szkoleniowej pt. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”, 26 kwietnia 2022r.

Organizatorzy konferencji26 kwietnia 2022 roku odbyła się druga konferencja szkoleniowa skierowana do kuratorów sądowych pionu rodzinnego z terenu Małopolski i funkcjonariuszy Policji z Województwa Małopolskiego pt. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

V Konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”

Uczestnicy konferencji28 marca 2022 roku odbyła się V konferencja szkoleniowa pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Realizacja cyklu konferencji rozpoczęła się w 2018 roku wspólnie Panią Barbarą Mikołajczyk Dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Strony