Konferencja naukowa pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Mariusz Nawrot
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

oraz

dr hab. Juliusz Piwowarski
Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON

zapraszają na konferencję naukową pt.

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA
DZIECI I MŁODZIEŻY

Strony