Badania ankietowe

Badania ankietoweSzanowni Państwo, Mieszkańcy Krakowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Uniwersytetem w Stavanger, w ramach Programu Sprawiedliwość, realizuje predefiniowany projekt pod nazwą „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej".

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. „AKTYWNI, BEZPIECZNI, SAMODZIELNI” dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im specjalistycznego wsparcia

Organizatorzy konferencji Jacek Kacperski Prezes Fundacji ARISE, Mariusz Nawrot Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Renata Idzik Dyrektor Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI, dr Piotr Domżał MBA Rektor Uczelni Nauk Społecznych 2 listopada 2023 r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „AKTYWNI, BEZPIECZNI, SAMODZIELNI”.

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-informacyjnym dotyczące kompetencji relacyjnych w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej oraz negatywnego wpływu uzależnienia na relacje rodzinne

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza pedagogów i psychologów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz pracowników socjalnych i asystentów rodziny do udziału w 4 godzinnym spotkaniu szkoleniowo- informacyjnym dotyczącego kompetencji relacyjnych w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej oraz negatywnego wpływu uzależnienia na relacje rodzinne.

#Ogarniam życie

#ogarniam życie

Kontynuując działania w ramach kampanii #OGARNIAM ŻYCIE po przerwie wakacyjnej wracamy z nowymi propozycjami projektów konkursowych. Ideą kampanii jest wzmacnianie kondycji psychicznej i fizycznej uczniów krakowskich szkół.

Piknik „Addio pomidory” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Występu zespołu tanecznego13 września 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie odbył się plenerowy piknik pn. „Addio pomidory”.
Podczas imprezy Zespół Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadził działania w zakresie Punktu konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Bliskich.

Raport z badań ankietowych zrealizowanych w roku szkolnym 2022/2023

Już po raz 13 zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badań ankietowych zrealizowanych w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

Badania i Raport zostały zrealizowane przez Zespół Działu Profilaktyki MCPU. W badaniach uczestniczyło 5 734 uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Budżet Obywatelski

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków?  Już tylko 25 dni zostało do głosowania w ramach tegorocznej 10.  jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Oddać swoje głosy będzie można od 22 września do 6 października.  Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa, bez względu na wiek czy zameldowanie. 

Strony