Walizki edukacyjne

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie od 9 lat realizowane są systemowe działania z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowane do uczniów krakowskich szkół, rodziców i nauczycieli. W ramach wzbogacenia form działania zostały zakupione trzy walizki edukacyjne, które zawierają imitacje substancji psychoaktywnych oraz atrapy zwykłych przedmiotów przeznaczonych do ich zażywania.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

Jeśli jako rodzic zauważasz u swojego dziecka przejawy zachowań ryzykownych, które mogą dotyczyć sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki) lub niepokojące czynności (nadużywanie Internetu, komputera, hazard itp.) zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy ul. Rozrywka 1, gdzie można uzyskać specjalistyczną poradę. Wszystkie porady są nieodpłatne i anonimowe.

 

Psychologowie i terapeuci uzależnień dyżurują w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki i czwartki od 7.30 do 18.00.

Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Szkoły Ćwiczeń na kolejny rok szkolny 2018/19.

Oferta Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych OK Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie

Pragniemy poinformować, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął kwalifikacje do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.

Oferta Oddziału obejmująca pracę 6-miesięczną w oparciu o społeczność terapeutyczną, psychoterapię grupową, psychoedukację, zajęcia socjoterapeutyczne, skierowana jest do pacjentów w wieku 18-45 lat, z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem uzależnienia jedynie od alkoholu i nikotyny.

Podpisanie porozumienia pomiędzy miejskimi jednostkami w celu realizacji projektu „Park Reduta”

30 czerwca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Domem Pomocy Społecznej, które ma na celu podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie realizacji projektu „Park Reduta” wraz z niezbędnym zapleczem komunikacyjnym i stworzeniem ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania parku.

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

 

Strony