Święto Rodziny Krakowskiej

W niedzielę 27 maja 2018 roku już po raz siódmy odbyło się Święto Rodziny Krakowskiej w ramach gminnej kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

Świętowaliśmy w tym roku w pięknym plenerze Parku im. Henryka Jordana. Teren Parku został podzielony na 7 stref tematycznych: Zdrowia i profilaktyki, Czytelnictwa, Sportu i rekreacji, Sztuki (tańca i plastyki), Ekologii i zdrowego trybu życia, Bezpieczeństwa oraz Rodziny. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z badań profilaktycznych, zasięgnąć porad ekspertów w dziedzinie zdrowia, odżywiania, ekologii, sportu, kultury. Dorośli wraz z dziećmi uczestniczyli w licznych warsztatach i animacjach, np.: tworzenia rodzinnej historii, teatralnych, rękodzieła, plastycznych, wokalno-rytmicznych, psychologicznych, kulinarnych, gimnastycznych.

Działania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie odbywały się w strefie poświęconej zdrowiu i profilaktyce. W Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym oraz członków ich rodzin psychologowie, terapeuci uzależnień  i prawnicy udzielali porad oraz informacji podczas trwania całej imprezy, w godzinach od 11.00 do 19.00.

Mieszkańcy Krakowa mogli zasięgnąć konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych lub zachowań.

Z porad skorzystało wielu rodziców, zainteresowanych tym jak wspierać swoje dziecko w konstruktywnym rozwoju oraz jak uchronić je przed zachowanymi ryzykownymi, w tym: sięganiem po substancje psychoaktywne czy nadużywaniem nowych mediów. Podczas konsultacji z psychologami omawiano też problemy dnia codziennego, np.: sposoby radzenia sobie ze stresem, proces podejmowania decyzji, formy konstruktywnej komunikacji w rodzinie. Porady prawne dotyczyły konsekwencji wynikających z uzależnienia członka rodziny.

W razie potrzeby podczas konsultacji specjaliści kierowali także osoby do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień na terenie Krakowa. Wielu uczestników Święta otrzymało materiały edukacyjno-informacyjne w formie ulotek i poradników, np. jak chronić swoje dziecko przed nałogowymi zachowaniami lub na temat zagrożeń wynikających z sięgania po nowe substancje psychoaktywne. Udzielono 550 porad i informacji bezpośrednich oraz w formie tematycznych broszur i ulotek.