Sprawozdanie ze Święta Rodziny Krakowskiej 2019

W niedzielę 19 maja w Parku im. Henryka Jordana odbyła się kolejna edycja Święta Rodziny Krakowskiej pod hasłem „Z rodziną po zdrowie”.

Po raz ósmy Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie aktywnie włączyło się w realizację wydarzenia. W ramach imprezy działało 5 stref tematycznych, tj: zdrowia i profilaktyki, sportu i rekreacji, ekologii i zdrowego trybu życia, rodzinna i bezpieczeństwa, w których Krakowianie całymi rodzinami mogli uczestniczyć w zabawach, konkursach, pokazach i grach. Stanowisko MCPU mieściło się w strefie zdrowia i profilaktyki, gdzie wszyscy dla których ważne jest zdrowie własne i najbliższych mogli skorzystać z bezpłatnych porad, konsultacji i badań. Dyżurujący podczas tegorocznego święta psychologowie i specjaliści psychoterapii uzależnień oraz radca prawny w godzinach od 11.00 do 19.00 udzielali specjalistycznych porad i konsultacji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych.

Osoby korzystające z porad najczęściej poszukiwały odpowiedzi na pytanie jak zmotywować kogoś bliskiego do rozpoczęcia terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz jak przebiega procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Rodzice pytali o zagrożenia wynikające z nadużywania przez dzieci i młodzież cyfrowych mediów, w szczególności telefonu oraz gier komputerowych, a także jak chronić nastolatków przed zachowaniami ryzykownymi. Wśród uczestników wydarzenia rozdystrybuowano wiele materiałów edukacyjnych w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono 650 porad i informacji bezpośrednich oraz w formie tematycznych broszur i ulotek.