Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji konferencji szkoleniowych i naukowo - szkoleniowych pomiędzy, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie a Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum

6 lutego 2020 roku w siedzibie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. św. Anny 22 w Krakowie, zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie organizacji konferencji szkoleniowych i naukowo - szkoleniowych pomiędzy, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Adama Chrapisińskiego i Zastępcę Dyrektora Martę Rzadkowską a Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum – Wydziałem Lekarskim reprezentowanym przez: prof. dr hab. Macieja Małeckiego – Dziekana Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Barbarą Bętkowską-Korpała – Kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJCM. Intencją partnerów tego porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie szerzenia wiedzy z obszaru profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych.

Podpisanie porozumienia jest sformalizowaniem wieloletniej współpracy w zakresie organizacji konferencji dotyczących m.in. wdrażania nowoczesnych programów pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i podnoszenia kwalifikacji specjalistów psychoterapii uzależnień. Dotychczas odbyły się konferencje:

  • 12 listopada 2012 roku pt. „Alkoholizm u kobiet - pułapka w poszukiwaniu siebie”
  • 26 maja 2014 roku, pt. „Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym”
  • 24 kwietnia 2015 roku, pt. „Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień”
  • 23 października 2015 roku, pt. „Alkohol a seksualność”
  • 7 czerwca 2016 roku, pt. „Krótkoterminowa terapia par - zdrowienie w uzależnieniu”
  • 6 września 2016 roku, pt. „Proces zdrowienia w uzależnieniu - Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu”
  • 20 czerwca 2017 roku, pt. „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień - Program Ograniczania Picia Alkoholu”
  • 15 maja 2018 roku, pt. „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”
  • 14 marca 2019 roku, pt. „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”.

W każdej z konferencji brało udział 250-280 uczestników: specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, kuratorów sądowych oraz pracowników socjalnych.

         Kolejna ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM, pt. „Aplikacje mobilne w pomocy osobom z problemem alkoholowym” odbędzie się 13 marca 2020 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Konferencja jest skierowana do specjalistów psychoterapii uzależnień oraz lekarzy psychiatrów.

 

Galeria zdjęć