Konferencja naukowa pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Mariusz Nawrot
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

oraz

dr hab. Juliusz Piwowarski
Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON

zapraszają na konferencję naukową pt.

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA
DZIECI I MŁODZIEŻY

23 czerwca (piątek) 2023 r., godz. 9.30, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w Krakowie

 

Rejestracja na konferencję odbywa się przez panel rejestracyjny (link)

Program konferencji
8:30 - 9:30
Rejestracja
9:30 - 10:00 Otwarcie konferencji – mgr Mariusz Nawrot, prof. dr hab. Juliusz Piwowarski, dr Leszek Woszczek

Obrady plenarne sesja I
Przewodniczący: dr Marek Banach, dr Monika  Zawartka

Psychospołeczne czynniki tworzące szanse, wyzwania i zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży (biologiczne, rodzinne, szkolne, kulturowe).
10:00 - 10:20
Kontrowersje wokół definiowania zjawiska zaburzenia zachowania i niedostosowania społecznego - prof. zw. dr hab. Adam Stankowski
10:20 -10:40 Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa – prof. dr hab. Juliusz Piwowarski
10:40 - 11:00 Czasem dom nie jest bezpieczny, czyli o różnych formach przemocy wobec dzieci i młodzieży - dr Agnieszka Roszkowska
11:00 - 11:20 Posttraumatyczny wzrost czy upadek? Perspektywy życiowe młodych dorosłych po pandemii - dr Justyna Trepka-Starosta
11:20 - 11:40 Mechanizmy uzależnień behawioralnych młodych dorosłych - dr Jolanta Starosta 
11:40 – 12:20 Przerwa kawowa

Obrady plenarne sesja II
Przewodniczący: mgr Monika Borkowska– Żebrowska, dr Wojciech Czajkowski

Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne problemy związane z diagnozą, terapią i opiniowaniem w sprawach opiekuńczych i nieletnich

12:20 - 12:40 Bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży w kontekście uzależnień - dr Monika Zawartka
12:40 - 13:00 Uwarunkowania FASD - dr Marek Banach
13:00 - 13:20 Wybrane aspekty metodyczne w pracy z dzieckiem FASD - dr Józefa Matejek
13:20 - 13:40 FASD - wpływ alkoholu na rozwój dziecka. Doświadczenia mamy adopcyjnej - mgr Małgorzata Korolczuk
13:40 - 14:00 Rodzic wobec niepełnosprawności dziecka. Problemy diagnozy i terapii - mgr Renata Idzik
14:00 - 14:20 Dziecko krzywdzone w procesie sądowym - dr Adam Klasik, dr Leszek Woszczek
14:20 - 14:40 Praktyczne aspekty pracy kuratora sądowego - dr Paweł Kujan
14:40 - 15:00 Zakończenie Konferencji
15:00 - 16:00 Obiad

Pliki do pobrania: