Wita Szulc, Badania naukowe w muzykoterapii:

Fragment artykułu ze strony: http://www.forumakad.pl/

Jakie znaczenie dla pacjenta ma muzykoterapia, a dokładniej - uczestnictwo w muzykoterapii, i jak najlepiej można je opisać?

Muzykoterapia w Polsce znana jest i stosowana w niektórych ośrodkach leczniczych, ale najczęściej traktowana jako ozdobnik pobytu w szpitalu lub sanatorium, rodzaj relaksu, a nie jako samodzielna metoda terapeutyczna. Problem tkwi w naukowej weryfikacji tej metody, z czym mają pewne kłopoty nie tylko polscy praktycy muzykoterapii, szukający wspólnego języka z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Warto więc, jak sądzę, zapoznać się z najważniejszymi przynajmniej tematami dyskusji, jaką w tej kwestii toczą członkowie Światowej Federacji Muzykoterapii i Europejskiego Komitetu Muzykoterapii.