Spotkania

Jubileusz 55-lecia Izby Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

11 lipca 2014 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 55-lecia Izby Wytrzeźwień – Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Podczas uroczystości Prezydent Jacek Majchrowski wręczył zasłużonym pracownikom odznaki Honoris Gratia oraz listy gratulacyjne.

Spotkanie z Panią Aleksandrą Wentkowską

W związku z toczącymi się dyskusjami na temat przekształceń izb wytrzeźwień, w dniu 16 kwietnia 2013 roku w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień gościliśmy Panią Aleksandrę Wentkowską - Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Panią Annę Okońską - Walkowicz - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa.

Podczas spotkania wizytowano Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

Wiosenne sprzątanie

15 kwietnia br zjawiła się długo wyczekiwana wiosna. Pracownicy Miejskiego Centrum zachęcani przez pięknie świecące słońce postanowili posprzątać teren wokół swojego zakładu pracy.

Po trzech godzinach pracy z radością delektowaliśmy się widokiem za naszymi oknami i efektami naszej wspólnej pracy.

Spotkanie z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej

Na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa - Pani Anny Okońskiej - Walkowicz, w dniu 14 czerwca 2012 roku w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 odbyło się spotkanie z Dyrektorami krakowskich Domów Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy w zakresie pomocy osobie uzależnionej - mieszkańcowi Domu Pomocy Społecznej.

Uroczyste otwarcie nowego budynku

W dniu 13 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podczas otwarcia powiedział: "W tym ośrodku będziemy zapewniać nie tylko specjalistyczną pomoc ambulatoryjną dla osób z chorobą alkoholową. Zamierzamy również realizować długofalowe działania - pomoc pacjentom w powrocie do zdrowia, a także w odnowieniu więzi rodzinnych i społecznych."

 

Spotkanie z przedstawicielami Rad Dzialnic Miasta Krakowa

W dniu 7 lipca 2011 r. w Miejskim Centrum gościliśmy przedstawicieli Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Elżbieta Lęcznarowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pani Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania przedstawiono propozycję współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień, wsparcia rodziny i propagowania wspólnego spędzania czasu w rodzinie.

Kolejne spotkanie z Radami Dzielnic

W dniu 13 października 2011 roku z inicjatywy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz
Panią Marzeną Paszkot - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Rodziny
i Polityki Społecznej.

Spotkanie miało na celu podpisanie porozumienia w zakresie współpracy w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

Do współpracy przystąpiły dzielnice:
VII - Zwierzyniec
VIII - Dębniki
X - Swoszowice
XIII - Podgórze
XIV - Czyżyny

Strony