Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-informacyjnym dotyczące kompetencji relacyjnych w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej oraz negatywnego wpływu uzależnienia na relacje rodzinne

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza pedagogów i psychologów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz pracowników socjalnych i asystentów rodziny do udziału w 4 godzinnym spotkaniu szkoleniowo- informacyjnym dotyczącego kompetencji relacyjnych w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej oraz negatywnego wpływu uzależnienia na relacje rodzinne.

Więcej informacji na stronie Zaproszenie na II cykl spotkań szkoleniowo - informacyjnych w ramach projektu „Moc Relacji– wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (mops.krakow.pl)