Seminarium w ramach realizowanego projektu "Moc Relacji"

Uczestnicy seminariumW dniu 15 września 2023 r. w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się Seminarium podsumowujące doświadczenia z wdrażania na terenie Gminy Miejskiej Kraków „Zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej”.

Szeczegółowe informacje na stronie MOPS w Krakowie

 

Logo Funduszy Norweskich, Miasta Kraków, MOPS Kraków, MCPU Kraków i Domu Terapii