Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim

W dniu 2 października 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim".

 
Podpisanie porozumienia jest owocem wieloletniej współpracy w zakresie działań szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. W ramach współpracy Małopolska Policja wzięła udział w wielu działaniach takich jak, edukacyjne programy telewizyjne, audycje radiowe,  kampanie społeczne czy współrganizacja konferencji dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień dla grup zawodowych: trenerów i instruktorów sportowych, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, rodziców, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych.
 
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie jest członkiem i znaczącym głosem powołanej oraz działającej od 2010 roku „Międzyinstytucjonalnej Platformy ds. przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa małopolskiego” oraz „Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom”. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie były głosem doradczym w trakcie przygotowywania programu dla Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020, Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.  
               
W dniu 8 listopada 2019 roku w Sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – zapobieganie, reagowanie” skierowana do osób zajmujących się zawodowo profilaktyką uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy Policji z terenu Małopolski.

Galeria zdjęć