Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2016 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez dr hab. prof. UP Roberta Stawarza Prorektora ds. Rozwoju, a Gminą Miejską Kraków - Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Adama Chrapisińskiego Dyrektora Centrum

w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

 

Podstawowy zakres współpracy dotyczy różnych modułów, tj: ćwiczenia praktyczne, praktyki zawodowe, badania naukowo-dydaktyczne, wymiana doświadczeń, doskonalenie kadry, współpraca przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii