Jubileusz 5-lecia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1

W dniu 21 czerwca 2017 roku Dom Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie obchodził 5 rocznicę swojej działalności.

Podczas części oficjalnej uroczystości Pan Adam Chrapisiński Dyrektor MCPU odczytał okolicznościowy list od Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa a następnie Pan Dariusz Żebrowski Dyrektor Domu przedstawił krótką historię powstania Domu.  .
W obchodach wzięli udział mieszkańcy, grono pracowników oraz absolwenci Domu. Spotkanie umilił kabaretowy występ mieszkańców, który został przygotowany przez
Panią Sarę Maciejewską oraz koncert muzyki współczesnej zaprezentowany przez krakowskiego artystę grającego na Fletni Pana.

Po części oficjalnej odbył się piknik z pieczoną kiełbaską, sałatkami lub kromką ze smalcem. Można było także podziwiać wystawę prac artystycznych mieszkańców Domu oraz wysłuchać ciekawych historii bezpośrednio od samych twórców, którzy z dumą prezentowali swoje dzieła.

Bardzo dziękujemy wszystkim Gościom za wspólne świętowanie. Wszystkim absolwentom i aktualnym mieszkańcom życzymy pomyślności i sił w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego.