Informacja MKRPA

Informujemy, że dyżur Zespołu Interwencyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w dniu 14.08.2023 r. zostaje odwołany.