Autodiagnostyczny Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych AUDIT

Jeśli zadajesz sobie pytanie czy Twoje picie lub picie bliskich Ci osób jest uzależnieniem, lub gdy niepokoi Cię picie bliskich lub swoje – zachęcamy do rozwiązania testu zamieszczonego poniżej.

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależnienia od alkoholu) u osoby badanej.

https://www.parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf