60-lecie Izby Wytrzeźwień / Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

28 czerwca 2019 r., w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-LECIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ / MIEJSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KRAKOWIE

Izba Wytrzeźwień w Krakowie została powołana 17 czerwca 1959 roku na podstawie Uchwały Nr 181/XXI/59 Prezydium Rady Narodowej w mieście Krakowie. Pierwszych pacjentów przyjęto 27 lipca 1959 roku. Krakowska Izba była 10-tą z kolei po utworzonych wcześniej, bo w 1956 roku  izbach w : Warszawie, Poznaniu, Łodzi i w 1957 roku w Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Bielsku-Białej, Bydgoszczy i Białymstoku.

Początkowo Izba Wytrzeźwień miała swoją lokalizację przy ul. Łobzowskiej 38.

Od lutego 1999 roku, w ramach Izby utworzono Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Od  maja 2001 roku w Izbie Wytrzeźwień regularnie spotykają się członkowie grupy samopomocowej AA.  W lipcu 2003 roku zakres pracy Punktu Konsultacyjnego został rozszerzony o prowadzenie rozmów w ramach całodobowego Miejskiego Telefonu Zaufania dla osób z problemem alkoholowym.

 

 

 

 

 

W kwietniu 2009 roku Rada Miasta Krakowa ustaliła kierunki dotyczące przekształcenia Izby Wytrzeźwień. Realizując w/w uchwałę utworzono Dział Profilaktyki i Terapii oraz Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi a jednostka otrzymała nazwę - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Głównymi obszarami naszej działalności są: działalność edukacyjna w zakresie profilaktyki uzależnień skierowana do mieszkańców Krakowa (m.in. szkolenia, wykłady, konferencje, Telefon Zaufania, Punkt Konsultacyjny), zwiększanie dostępności do terapii uzależnień oraz sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi. Przy Miejskim Centrum obecnie funkcjonują trzy grupy samopomocowe: AA Izba, AL ANON oraz AN.

 

Zdjęcia z wydarzenia: